Владата на денешната седница го утврди текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност, со кој се укинува сметко-потврдата како задолжителен документ придружен со фискална сметка за промет до 6.000 денари. Истотака со предложениот закон, се врши и ...