Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20 и Уредбата со законска сила за примена на Законот за минимална плата „Службен весник на РСМ“ бр.88/20, Минималната плата за периодот јули 2020- март 2021 година е следнава:НЕТО ИЗНОС - 14....