Лазарев сметководство

За нас | За компанијата

Лазарев Акаунтинг ДООЕЛ, претставува лиценцирано сметководствено биро кое нуди услуги од областа на сметководството, финансискиот и даночниот консалтинг.

Нашиот тим е препознатлив по професионалниот пристап кон работата и градење на долгорочни релации со клиентите, фокусирајќи се на разбирањето на нивните цели и потреби.
Нашата понуда вклучува широк спектар на услуги од областа на сметководството, даноците, планирањето, организацијата и контролата на вашиот бизнис, проследено со професионална дискреција и доверба во решавањето на деловните проблеми и поддршка во деловниот развој.
Точната и навремена сметководствена информација е од витално значење за вработените, деловните менаџери и сопствениците на секоја деловна единица која се стреми кон раст и развој. А заедничкиот раст и развој заедно со нашите клиенти е наша единствена цел и задоволство.

Нашите услуги

Нашата понуда вклучува широк спектар на услуги од областа на сметководството, даноците, планирањето, организацијата и контролата на вашиот бизнис, проследено со професионална дискреција и доверба во решавањето на деловните проблеми и поддршка во деловниот развој.

Сметководство

 1. Финансиско сметководство
 2. Материјално сметководство
 3. Пресметка на плати
 4. Пресметка на сите видови даноци
 5. Изготвување на годишни сметки
 6. Изготвување финансиски извештаи за интерни и екстерни корисници
 7. Финансиски анализи според меѓународните сметковoдствени стандарди
 8. Оперативно административни работи

Консултантски услуги

1. Финансиски консалтинг
  • Услуги од областа на финансискиот менаџмент
  • Насоки за подобрување на работниот капитал
  • Подобрување на системот за наплата на побарувања
  • Подобрување на системот со управување на парични текови

2. Даночен консалтинг

  • Утврдување на обврска за ДДВ и право на поврат на ДДВ
  • Советување во однос на комплексни трансакции од даночен аспект
  • Целосна поддршка при даночна контрола

Внатрешно сметководство

Одберете квалитетна услуга која ќе ги задоволи потребите на вашата компанија на дневна основа од финансиски и административен карактер. Нешто што досега ви претставувало еден вид на хендикеп и пречка во вашиот развој, од сега е наша должност и приоритет.

За подетални информации околу услугата внатрешно сметководство, контактирајте нe.

Последни написи

Актуелности

Барање за понуда