Закон за БЗР

ОДЛОЖЕНО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ (СИСТЕМАТСКИ, ПРЕТХОДНИ, НАСОЧЕНИ И ПЕРИОДИЧНИ) НА ВРАБОТЕНИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА БЗР

Согласно заклучокот од состанокот на Главниот координативен штаб на Владата на РСМ за справување на ситуацијат...

Continue reading