УЈП

УЈП НЕМА ДА ИЗДАВА ОПОМЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ И ИСТОТАКА НЕМА ДА ОТПОЧНУВА ПОСТАПКА НА ПРИСИЛНА НАПЛАТА ЗА ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕТО НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА КАКО И ПО ПРЕСТАНОКОТ НА ТРАЕЊЕТО НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА ДО 30 ЈУНИ 2020 ГОДИНА

Во Службен весник на РСМ број 140 од 29 мај 2020 година објавена е Уредба со законска сила за дополнување на У...

Continue reading

Финансиска поддршка

ДЕТАЛНО ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА МЕРКАТА – ПОДДРШКА ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објавена е Уредба за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот ...

Continue reading

Нови закони

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ КОЈ СЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ВО ВИСИНА ОД 14.500 ДЕНАРИ ПО ВРАБОТЕН

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објавена е Уредба за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот ...

Continue reading

Годишен одмор

НЕИСКОРИСТЕНИОТ ДЕЛ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР ОД 2019 ГОДИНА ДА СЕ ИСКОРИСТИ ДО 31 МАЈ 2020 ГОДИНА, ДОДЕКА ДЕЛОТ ОД ГОДИШНИОТ ОДМОР ОД 2020 ГОДИНА ДА СЕ ИСКОРИСТИ ДО 30 ЈУНИ 2020 ГОДИНА, СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИОТ ПРОЦЕС И ОДОБРЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧОТ – ОБЈАВЕНА УРЕДБА ЗА ПРИМЕНА НА ЗРО ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Во Службен весник на РСМ, бр. 90 од 4.4.2020 година објавена е Уредба со законска сила за примена на Законот з...

Continue reading