Нови закони

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ КОЈ СЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ВО ВИСИНА ОД 14.500 ДЕНАРИ ПО ВРАБОТЕН

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објавена е Уредба за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот ...

Continue reading

Нови закони

НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД (СТАВАЊЕ ВО МИРУВАЊЕ НА ПРОГРЕСИВНИОТ ДАНОК ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА)

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.275/2019, објавен е Законот за изменување и дополнува...

Continue reading