Работодавците имаат уште три недели, односно до крајот на декември на вработените да им го исплатат регресот за годишен одмор. Регресот за годишен одмор е законски задолжителен и работодавачите може да исплатат помал износ само во договор со работничките организации доколку фирмата годината ја ...