Нови закони

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ КОЈ СЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ВО ВИСИНА ОД 14.500 ДЕНАРИ ПО ВРАБОТЕН

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објавена е Уредба за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот ...

Прочитајте повеќе

Нови закони

НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД (СТАВАЊЕ ВО МИРУВАЊЕ НА ПРОГРЕСИВНИОТ ДАНОК ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА)

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.275/2019, објавен е Законот за изменување и дополнува...

Прочитајте повеќе

Нови закони

ОД 27 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА ТРГОВЦИТЕ МОЖАТ ДА НАПЛАЌААТ ВО ГОТОВО ДО 3.000 ЕВРА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ

Со Законот за дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на Р...

Прочитајте повеќе

Нови закони

ГОЛЕМ БРОЈ НА ЗАКОНИ ДОНЕСЕНИ НА СОБРАНИСКАТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 27.12.2019 ГОДИНА

На седницата на Собранието на РС Македонија одржана на 27.12.2019 година меѓу другите беа донесени следните за...

Прочитајте повеќе