Придонеси на зголемена плата

OБЈАВЕНА НОВАТА ШИФРА ВО МПИН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗГОЛЕМЕНА ПЛАТА

Во службен весник на РСМ бр.244/19 објавен е Правилникот за начинот на пресметката на износот за субвенционира...

Прочитајте повеќе

Придонеси на зголемена плата

ОБЈАВЕН ЗАКОНОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗГОЛЕМЕНА ПЛАТА

Во однос на Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување...

Прочитајте повеќе