Нови закони

ГОЛЕМ БРОЈ НА ЗАКОНИ ДОНЕСЕНИ НА СОБРАНИСКАТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 27.12.2019 ГОДИНА

На седницата на Собранието на РС Македонија одржана на 27.12.2019 година меѓу другите беа донесени следните за...

Прочитајте повеќе