Со измените на Законот за минимална плата објавен во Службен весник бр.239/19 од 19.11.2019, почнувајќи од платата за месец  Декември  2019 година висината на минималната плата ке изнесува  14.500 денари во нето износ